Privacy Policy

Ο παρών διαδικτυακός τόπος/Ιστοσελίδα www.joincargo.com (καλούμενος στο εξής «ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ»), έχει δημιουργηθεί και αποτελεί κατά πλήρη κυριότητα πνευματική ιδιοκτησία και εκμετάλλευση της Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «JOINCARGO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Αρκτίνου, αριθμός 2, (καλούμενη στο εξής «JOINCARGO»), και εκπροσωπείται νόμιμα από το Διαχειριστή της.

1) Το σύνολο των πληροφοριών, των στοιχείων και των απεικονίσεων και εν γένει του περιεχομένου που αναρτάται στην Ιστοσελίδα καθώς και του λογισμικού, της ψηφιακής πλατφόρμας και των εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιαστικού/απεικονιστικού μέρους, αποτελούν κυριότητα και πνευματική ιδιοκτησία της JOINCARGO, ή οιασδήποτε άλλης εταιρείας εις την οποία θα έχουν εκχωρηθεί νομίμως τα δικαιώματα εκμετάλλευσης της Ιστοσελίδας. Η JOINCARGO συγκεντρώνει τις πληροφορίες και τα στοιχεία που αναρτά, προβάλλει και γνωστοποιεί μέσω της Ιστοσελίδας από τους εγγεγραμμένους χρήστες και δεν δύναται να εγγυηθεί την αλήθεια, την ποιότητα ή την ακρίβεια των πληροφοριών αυτών. Παρόλα αυτά καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια ώστε να εξασφαλίζει κατά το δυνατόν ότι οι πληροφορίες αυτές είναι αληθείς, ακριβείς και σύννομες προς τους εκάστοτε ισχύοντες νόμους Ελληνικούς και Διεθνείς.

2)Κάθε χρήστης της Ιστοσελίδας οφείλει να χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες πληροφορίες αποκλειστικά και μόνο σύμφωνα με την προορισμένη χρήση τους, δηλαδή για την προβολή, αίτηση για προσφορά και υποβολή προσφοράς συγκεκριμένων υπηρεσιών της εφοδιαστικής αλυσίδας και να απέχει από οποιαδήποτε απόπειρα ή ενέργεια αναπαραγωγής, εκμετάλλευσης, ιδιοποίησης, αντιγραφής, αλλοίωσης, τροποποίησης και εν γένει μη εξουσιοδοτημένης χρήσης αυτών, άλλως χρήσης που δεν εξυπηρετεί την προοριζόμενη χρήση τους.

3) Όλες οι υπηρεσίες που προβάλλονται ή διευκολύνονται μέσω της Ιστοσελίδας παρέχονται σύμφωνα με τους εκάστοτε όρους χρήσης που διέπουν την εφαρμογή και λειτουργία εκάστοτε υπηρεσίας, και τους οποίους κάθε εγγεγραμμένος ή μη χρήστης της Ιστοσελίδας προαπαιτείται να διαβάσει και αποδεχθεί πριν την ολοκλήρωση της συμφωνίας μεταφοράς.

4) Το σύνολο των σημάτων και των διακριτικών γνωρισμάτων, είτε είναι κατοχυρωμένα είτε όχι, που αναρτώνται ή/ και γνωστοποιούνται στην Ιστοσελίδα ανήκουν στην JOINCARGO ή στους Τρίτους εις τους οποίους θα έχουν εκχωρηθεί νομίμως τα δικαιώματα εκμετάλλευσης, νομής και κυριότητας των διακριτικών αυτών γνωρισμάτων. Κάθε χρήστης οφείλει να απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια χρήσης, εκμετάλλευσης, ιδιοποίησης, αλλοίωσης και εν γένει μη εξουσιοδοτημένης χρήσης των διακριτικών γνωρισμάτων αυτών καθώς και από οποιαδήποτε απόπειρα παραπλάνησης του κοινού σχετικά με τον πνευματικό και ουσιαστικό ιδιοκτήτη του περιεχομένου, δικαιούχο των ανωτέρω δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, τους παρόχους των υπηρεσιών ή/ και την ταυτότητα του διαχειριστή της Ιστοσελίδας.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

H συλλογή, τήρηση, επεξεργασία και διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων που γνωστοποιούν οι εγγεγραμμένοι χρήστες στην JOINCARGO μέσω της Ιστοσελίδας, κατά τη διαδικασία εγγραφής τους, χρήσης, περιήγησης, πλοήγησης και επίτευξης συμφωνίας, συλλέγονται και τυγχάνουν χρήσης και επεξεργασίας σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και συγκεκριμένα, ύμφωνα με την τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 και του Ν. 3471/2006, ως ισχύουν, ενώ για τη συλλογή και επεξεργασία των απαιτούμενων για τη λειτουργία της Ιστοσελίδας προσωπικών δεδομένων έχει χορηγηθεί ή θα χορηγηθεί άδεια του ν. 2472/1997 από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ενώ για την ορθή και ασφαλή τήρησής τους έχουν τηρηθεί όλα τα απαιτούμενα πρωτόκολλα ασφαλείας για την προστασία από την κακόβουλη συλλογή τους και επεξεργασία τους.

TELEPHONE: +(30) 694 30 86 565
EMAIL: support@joincargo.com